balonky
logo
facebook

Vážení a milí rodiče, milé děti,

vítejte na stránkách soukromé mateřské školy Róza.

Naše školka ráda přivítá děti ve věku od 2 do 6 let a je otevřena od pondělí – pátku, od 07:00 do 17:00 hod.,

po celý rok. Máme otevřeno i v době prázdnin.

 

 

14639841_541147882743199_7781455124990617461_n 15621954_570089186515735_5065270689439014769_n
14322539_528563520668302_4030476530395893691_n 15253463_562435307281123_4773303179153107149_n

O naší soukromé mateřské škole Róza

Vážení a milí rodiče a milé děti, vítejte na stránkách soukromé mateřské školky Róza. Objekt mateřské školy se nachází na ulici Syrovická 1013, Rajhrad 664 61.Pro Vaše děti jsou připraveny zcela nové prostory , které vnikly v nově postaveném rodinném domě. Zařízení je uzpůsobené tak, abychom mohli přivítat děti již od 2 do 7 let. Prostory splňují veškeré hygienické normy a požadavky na bezpečnost Vašich dětí. Právě na ně byly kladeny velké nároky při jejich realizaci. Snažili jsme se o prostředí, kde se dítě bude cítit bezpečně a útulně a bude mu nápomocno při jeho rozvoji.Velká pozitiva v nově postavených prostorách vidíme v tom, že od samého začátku se vše zařizovalo podle platných norem a nařízení, a proto se nejedná o žádné předělávání ani rekonstrukci prostor sloužících k jiným účelům. Pro komfort rodičů a snadnější dostupnost jsou k dispozici 4 parkovací místa, přímo na soukromém parkovišti školky.

Naše filozofie

Aktivně se podílíme na všestranném rozvoji a vývoji dítěte. Do výuky a do celého dne se snažíme zahrnout všechny složky výchovy. Dbáme na to, aby se děti naučily základní pravidla slušného chování, kladně navazovaly mezilidské vztahy a už od dětství si pěstovaly sociální chování a cítění. Pro další rozvoj osobnosti je určitě vhodné, aby se dítě naučilo přiměřenému sebehodnocení a optimálnímu sebevědomí. Velký důraz klademe na individuální přístup k dítěti. Ten se snažíme zajišťovat pomocí malého a rodinného kolektivu. Denně maximálně 10 dětí. Každé dítě je jiné, potřebuje jiné tempo, a proto se snažíme zajišťovat program tak, aby se přizpůsoboval věku i možnostem dítěte.

Jsme rodinné a kamarádské prostředí s pestrým programem pro Vaše děti, o které se stará kvalifikovaný personál.

Náš tým mateřské školy

Mgr. Simona Schořová Plochová

Zakladatelka a majitelka školky Róza. Po střední škole pedagogické pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity a na Institutu mezioborových studií. Věnovala se praktické stránce výchovy a sociální pedagogice. Zaměřuje se na zpěv a hudební průpravu. Hraje na housle, klavír a flétnu.

Mgr. Alena Schořová

Vystudovala praktické vyučování a pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity a zaměřuje se na pohybové aktivity dětí a jejich didaktický rozvoj. V odpoledních hodinách vede kurzy jógy pro dospělé.

Eva Plochová

Svou taneční kariéru strávila v Národním divadle Brno, věnovala se baletnímu tanci. Po ukončení aktivní kariéry působila jako pedagog na základních uměleckých školách a věnovala se rozvoji pohybových aktivit v mateřských školách.

Silné stránky naší mateřské školičky

  • Široká nabídka kroužků pro děti – výuka anglického jazyka (kroužek na výběr), taneční a pohybová průprava, hudební výchova, výlety, tradiční slavnosti, oslavy narozenin, apod.
  • Individuální přístup k dětem – díky malému počtu dětí pedagog může věnovat více pozornosti individuálním potřebám dětí
  • Příjemné prostředí a nově postavená budova – vybavení školky novým nábytkem, hračkami, učebními pomůckami
  • 4 parkovací místa na pozemku školky
  • Vlastní zahrada
Kalendář akcí
Halloweenská párty ve školce

Halloween ve školce

více info >>>

Kroužky ve školce 2018

Od září mohou navštěvovat kroužky i ty děti, které do školky pravidelně nedocházejí.

Pro velký zájem pokračujeme s kroužkem baletu a nově otevíráme jógu pro děti.

více info >>>